"İ’lem eyyühe’l-aziz! Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İletişim ve ulaşım vasıtalarının tekemmül etmesi ile dünya bir köy şeklini alıp küçülmüştür. Önceden insanlar sadece kendi memleketi ile meşgul iken, şimdi iletişim ve ulaşım araçları sayesinde, dünyanın bir ucundaki ülkede olan olaylarla da meşgul olabiliyor. Bu da insanın meşguliyetini çoğaltan bir durumdur.

Başka kültür ve medeniyetlerin menfi ya da müspet, her şeyi çok kısa bir süre içinde iletişim ve ulaşım vasıtaları sayesinde hemen bizi de tesiri altına alabiliyor. Bu da günahların ve sefahatlerin hızlı yayılmasında ve insanlara hızlı bir şekilde bulaşmasında önemli bir faktördür.

Diğer bir husus; teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaç ve meşguliyet alanlarını alabildiğine genişletmiştir. Önceden insanlar basit birkaç ihtiyacını karşılamakla önemli bir vakit boşluğu bulup, bunları ilim ve ibadete sevk edebilme imkanına sahipken, şimdilerde insan bilgisayar, internet gibi meşguliyetler ile ömrünün önemli bir kısmını zayi edip heba ediyor. Yanlış anlaşılmasın, bilgisayar ve internet kötü anlamında değil, büyük ölçekte kötüye kullanılacağına işaret içindir.

Keşfedilen teknolojik nimetler, insanları şükre ve ibadete yönlendirmesi gerekirken, maalesef günah ve gaflet bataklığına sürüklemiştir. Üstad'ın işaret ettiği menfezlerden en mühim olanı bu şükürsüzlük ve gaflettir.

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefîhe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve kezâ, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur."(1)

Üstat Hazretleri zamanında sadece bir tek devlet radyosu vardı ve onunla dünyanın tamamından bir köy gibi haberdar olunabiliyordu. Şimdi ise birçok devlet radyosu yanında birçok özel radyo ve televizyonlar ve bunlara ilave olarak da sayılamayacak kadar çok internet siteleri devreye girdi. Böylece, dünyanın tamamı artık bir ev kadar küçüldü ve gaflet perdesi de o nispette kalınlaşmış oldu.

Bu teknik imkanların, büyük çoğunlukla insanların kalb ve ruhlarına değil, nefislerine hizmet etmiş olmalarındandır ki, Üstadımız bu medeniyet için “medeniyet-i sefîhe” ifadesini kullanmıştı. Bunun tadili, yâni aşırılıklardan kurtarılıp mutedil bir hale dönüştürülmesi ve insanlara faydalı hale getirilmesi “büyük bir himmete muhtaçtır."

Bu sefih medeniyetin ahlak ve fazilete verdiği zararlar yanında bir başka zararı da insanların akıl ve kalplerini sadece dünyaya çevirmesi, onlara ahiret hayatını âdeta unutturmasıdır. İnsanlar imanlarının nasıl kemale ereceği, hislerinin nasıl ulvileşeceği gibi yüksek gayelerden uzaklaştırılmış, bunların yerini nasıl zengin olacağım, dünya nimetlerinden nasıl daha fazla faydalanacağım, menfaatimi nerede daha çok bulacağım gibi nefis eksenli hedeflere yönlendirilmiştir.

Toplumun bu yapısına “Sohbette insibağ (boyanma) vardır.” ifadesi ışığında nazar ettiğimizde, böyle bir ortamda kalpleri ve akılları ulvî gayelere yönlendirmenin çok zor olduğu açıkça görülür. Bütün bu menfiliklere rağmen rıza ve istikamet çizgisinde bir ömür geçirmek; ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.

Üstat Hazretleri bu lütfa mazhar olabilmenin şahs-ı maneviye dahil olmakla mümkün olabileceğini sürekli olarak ifade ederler.

"Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahs-ı manevîsinden gelen dehasına karşı mağlûp düşebilir."(2)

İnsan dünya nimetlerinden de helal dairesinde istifade etmekle birlikte kendilerini ahiret yolculuğuna hazırlayan bir cemaat içinde bulunmakla toplumun bozuk yapısından sıyrılabilir ve Allah’ın lütfuyla kendini “medeniyet-i sefîhe”nin zararlarından kurtarabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.
(2) bk. Emirdağ Lahikası-I, 39. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...