"Kâinattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta nümunesi insanda vardır..." Kâinattaki muntazam sanat ile insandaki numunelerine birkaç örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu gördüğümüz madde âlemi manevî kanunlarla sevk ve idare edilmektedir. Bunun en yakın örneği, dünyamızın güneşe cazibe kanunuyla bağlı olarak hareketini sürdürmesidir. Aynen öyle de şu görünen bedenimiz de görünmeyen bir ruhla idare edilmektedir.

Nur’larda geçen şu ifadeler de konumuzla yakından ilgilidir.

"Evet, arzın evvel-i hilkatine bakıyoruz ki, mâyi haline gelen bir madde-i seyyâleden taş, ve taştan toprak halk edilmiş." Sözler

İnsan vücudu da bir mayi ile başlayan yolculuğunda kemiklere kavuşmuş ve o kemiklere etlerin giydirilmesiyle mevcut hali almıştır.

Bir başka misal:

“Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevi gibi tahrik ederse; aynı kanunla Küre-i Arz'ı meczub ve semaa kalkan mevlevi gibi döndürüyor ve o kanun ile âlemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor.” (Mektubat)

İnsan bedeninin de temel taşları atomlardır ve bu yönüyle de insan ile kâinattaki muntazam hareket arasında yakın ilgi vardır ve her ikisi de Cenab-ı Hakk’ın birliğini göstermektedir.

İnsandaki damarların -kılcal damarlar dâhil- yüz bin kilometre olduğu yani ekvatorun iki buçuk katı kadar bir uzunluğa sahip olduğu tespit edilmiş. Buna göre, dünya kendi etrafında dönerken damarlarımız da dünya ekseninin iki buçuk katı kadar bir mesafede kanımızı deveran ettiriyor. Her iki faaliyet de sonsuz bir ilim ve hikmetle cereyan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...