"Kanaat eden, iktisat eder; iktisat eden bereket bulur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kanaat, sebeplere müracaat açısından değil neticeye razı olmakla olur. Bir insanın, kendisine verilmiş olan maddi ve manevi cihazlarını ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek noktasından çalışıp çabalaması ya da istekli olması kanaatsizlik değildir. Ama Allah, çalışıp çabaladıktan sonra hikmeti gereği sana o istediğin ve çabaladığın şeyi ya hiç vermedi ya da az bir kısmını verdi, o zaman tam teslimiyet ile kanaat etmek gerekir.

Şayet "Benim hakkımdı, neden vermedi?.." diye sızlanılırsa, bu kanaatsizlik olur. Bir hak dava etmek ve sanki onun hakkıymış gibi şikayet tarzında itiraz etmek ve Allah’ın verdiğini beğenmemek gibi haller kanaatsizliğin alametleri oluyor.

Sebeplere uymak, çok çalışmak ve çabalamak, ama buna rağmen verilen neticeye de tam teslim olmak kanaatin ve himmetin alametidir. Kanaat ile himmet bir birinin zıttı ve rakibi değil, kardeştirler. Kanaat ve himmetin zıttı ve rakibi ise hırs ve tembelliktir.

Yani kanaat, çalıştıktan sonra kaderden kısmetine düşen hisseye razı olmaktır; çalışmayıp azla yetinmek kanat değil miskinliktir. Risale-i Nur Külliyatı'nda bu yanlış anlayışın himmet noksanlığından kaynaklandığı ifade edilir:

“Mevcuda iktifa, dûnhimmetliktir.”(1)

Kanaatin zıddı hırstır. Çalışmalarının neticelerini kanaat, rıza ve memnuniyetle karşılayan insanlar, rızk taksimatından hisselerine düşenle yetinir, iktisat ederek harama girmekten ve başkalarına karşı zillete ve minnete düşmekten kurtulurlar.

Peygamberimiz (asm.) hadislerinde kanâatin tükenmez bir hazine olduğunu, hırsın maddi ve manevi fakirlik getireceğini belirtmişlerdir.

Kanaat ile iktisat arasında birbirini tamamlama manası vardır, birisi eksik olsa diğerinin fayda ve kemali görülmez. İnsan önce verilen rızka kanaat edecek, sonra bu rızkı iktisatlı ve tutumlu bir şekilde sarf edecek. Bu iki kurala uyduğu zaman insanın hayatı hem huzurlu hem bereketli hem de minnetsiz geçecektir.

(1) bk. Sünühat, İfade-i Meram.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...