Ruh ve kalp dairelerinde yaşamak, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh ile ceset, tabiat olarak biribirine zıt varlıklardır. Ruh, nurani ve latif bir varlıktır, ceset ise maddi ve kesif bir varlıktır. Ruh, zaman ve mekan kaydından mücerrettir. Ceset ise zaman ve mekan ile mukayyettir. Ruh, bir anda binlerce işi tedbir ve tedvin edecek bir haysiyettedir. Ceset ise aynı anda iki işi yapamaz. Ruh, hafif ve kayıtsızdır, ceset ise hantal ve sakildir.

Ruh, inbisat ve tekemmül ettikçe ceset incelir, ruha karşı direncini yitirir, onun gibi latif ve nurani olmaya başlar. O zaman insan bitkisel ve hayvani hayat sürecinin kıskacından bir derece kurtulur, ruhani ve kalbi bir hayat sürecine girer. Ruhani ve kalbi hayat süreci, daha ziyade meleklerin hayat şekline benziyor. Onlar gibi itaat ve nuraniyet içinde yaşamak demektir.

Tersi olursa, yani ceset kalınlaşır ve hükmünü icra ederse, madde ve maddi kayıtlar inkişaf edip, kesafet galip olursa, o zaman da ruh asliyetini kaybeder ve sakil bir hale dönüşür. Onun için ruh ile ceset iki mübayin rakiptir. Bir insanın hayatında bu rekabeti ruh kazanırsa, yani ruh inkişaf edip hükmünü icra ederse, cesette nuranileşir ve hatta ruh gibi hiffet bulur, ruhun hayat derecesine çıkar. Evliyaların hayatında görünen nuraniyet ve keramet türü harikulade hadiseler, bu hayat derecesinin alametleri hükmündedir.

Ruhun cesede galip olması ve hükmünü icra etmesi, ancak kuvvetli ve tahkiki bir iman ve marifet ve riyazet neticesinde mümkündür. Buradaki riyazet tarikattaki riyazet anlamında değildir. İnsan maddi hayatını Kur'an ve sünnet çerçevesine yerleştirirse ve sünnetin prensipleri ile cesedi terbiye ederse, o zaman ruh inbisat ve tekemmül eder, maddi ceset de incelip nuranileşir.

Mesela, sünnet ölçülerinde yiyip içmek, konuşmak, uyumak, malayani iş ve davranışlardan uzak durmak, güzel ahlaklı olmak, insanlara karşı mürüvvet sahibi olmak gibi haller, insanı olgunlaştırır ve tekemmül ettirir. Tabi bütün bunların temeli ve esası tahkiki imanı elde etmektir. Zira bütün bunlar tahkiki iman üzerine bina olunacak şeylerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...