Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması, ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Burayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiheyle gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması, ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur."(1)

İletişim ve ulaşım vasıtalarının tekemmül etmesi ile dünya bir köy şeklini alıp küçülmüştür. Önceden insanlar sadece kendi memleketi ile meşgul iken, şimdi iletişim ve ulaşım araçları sayesinde, dünyanın bir ucundaki ülkede olan olaylarla da meşgul olabiliyor. Bu da insanın meşguliyetini çoğaltan bir durumdur.

Başka kültür ve medeniyetlerin menfi ya da müspet, her şeyi çok kısa bir süre içinde iletişim ve ulaşım vasıtaları sayesinde hemen bizi de tesiri altına alabiliyor. Bu da günahların ve sefahatlerin hızlı yayılmasında ve insanlara hızlı bir şekilde bulaşmasında önemli bir faktördür.

Diğer bir husus; teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaç ve meşguliyet alanlarını alabildiğine genişletmiştir. Önceden insanlar basit birkaç ihtiyacını karşılamakla önemli bir vakit boşluğu bulup, bunları ilim ve ibadete sevk edebilme imkanına sahipken, şimdilerde insan bilgisayar, internet gibi meşguliyetler ile ömrünün önemli bir kısmını zayi edip heba ediyor. Yanlış anlaşılmasın, bilgisayar ve internet kötü anlamında değil, büyük ölçekte kötüye kullanılacağına işaret içindir.

Keşfedilen teknolojik nimetler, insanları şükre ve ibadete yönlendirmesi gerekirken, maalesef günah ve gaflet bataklığına sürüklemiştir. Üstad'ın işaret ettiği menfezlerden en mühim olanı bu şükürsüzlük ve gaflettir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...