"Üçüncü temsil: Muvazene sırrıdır. Meselâ, hakikî ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa,.." Muvazene sırrının kudretle ilişkisi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çok büyük ve hassas bir tartı / terazi düşünelim; iki kefesi var ve bu kefeler dağı da tartar küçük bir atom zerreciğini de tartar bir mahiyettedir. Önce terazinin iki kefesine aynı ağırlıkta iki dağı koysak, ikisi eşit olduktan sonra küçük bir dokunmakla dağın biri göğe diğeri zemine iner.

Sonra o çok hassas kefelere atom zerrelerini koysak, terazi yine dengede olur ve dağa sarf ettiğimiz aynı küçük dokunuşu bu kez de atomlara yapsak, aynı dağdaki gibi biri göğe diğeri zemine iner.

Denge ve terazi sırrı ile aynı dokunuşla dağ ile atom eşitlendi, dağa daha fazla güç kullanmaya ihtiyaç yok, ikisi de müsavidir. Yani burada esas olan aynı dokunuşun dağ ile atomu nasıl aynı işleme tabi tutması anlatılmak isteniyor. Dağ büyük olduğu için ona daha fazla bir güç ve enerji sarf etmek gerekmiyor. Ya da atom çok küçük ve hafif olduğu için ona daha az bir dokunuş olması gerekmiyor. Her ikisine de aynı dokunuş yapılıyor.

Aynen bu misaldeki gibi bütün mahlukat, büyük küçük ağır hafif fark etmeden, mümkinat terazisindedir; yani var olmak terazinin bir kefesi yoklukta kalmak terazinin diğer bir kefesidir. Allah’ın sonsuz kudreti ise bu dengeyi bozan bir dokunuş hükmündedir.

Mesela, bir dağ, var ve yok olma noktasında eşittir; bir dokunuşla varlık sahasına çıkar. Bir atom zerreciği de aynı dağ gibi varlık ve yokluk dengesinde, bir dokunuşla varlık kazanır. İkisi kudret nazarında eşittir, ikisi de bir dokunmak ile var olurlar.

Haşa, Allah dağı yaratırken yüz yirmi tonluk bir güç ile atomu yaratırken de bir iki gramlık bir güç ile yaratıyor değildir. Her ikisini de aynı kudret aynı emir ile yaratıyor.

Tabi bu temsiller aklı ikna ve ispat etmek içindir, yoksa Allah’ın sonsuz kudretinin mahiyetini ifade etmekten çok uzaktırlar. Yani bu temsil İlahi kudret karşısında ve nezdinde büyük küçük, ağır hafif her şeyin eşit olmasını ifade ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...