"Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor, gözle görünür." Burada hangi şıklar kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu iki şıkkın hangileri olduğu kesin olarak belirtilmemekle birlikte, birinci ve ikinci yolların kastedildiğini düşünüyoruz. Birinci şıkta kabrin ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı olduğu zikrediliyor. Bu bedihî olduğu gibi, ikinci şık da bunun gibi bedihîdir, açıktır.

Kabir hayatı, mahşer, cennet ve cehennem hakkında çok sayıda âyet-i kerîme olduğu gibi yine çok sayıda hadis-i şerif de mevcuttur. Allah Resulü, “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur.”(1) buyurmuşlardır.

Âyet ve hadis ile sabit olan bu kabir hayatı, bir mü’min için bedihîdir, delil istemez. Kaldı ki Risalelerde de geçtiği gibi, kabirleri keşf eden birçok evliya bu hayatı görmüşler, oradakilerle konuşmuşlar ve bizlere de haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz (asm.) de miraç mucizesiyle cennet ve cehennemi bizzat müşahede etmişlerdir.

Esas olarak, kabre göçmenin her üç yolu da mümin için açık ve seçiktir, delil istemez. Ancak isyankârlar ve küfür ehli için bu hakikatler perdelidir, onlara tam inanmazlar veya inanmak istemezler. Bu ifadeler, şüphe içinde olan yahut isyanları sebebiyle o hayatın olmamasını temenni eden bu gibi kişiler için bir ikaz ve teyid makamında kullanılmıştır. Yani, kabre katiyen girecek ve o hayatı tadacaksınız. Günahları galip bir isyankâr olarak göçmüşseniz o hapis hayatını yaşayacaksınız, ölümü ebediyen yok olma sanıyorsanız, yanıldığınızı görecek ve o âlemde ebediyen azap çekeceksiniz, cennetin yüzünü de yine ebediyen göremeyeceksiniz.

(1) bk. Tirmizi, Kıyamet, 26.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

msaydin
“Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor” sözündeki iki şık muhtemelen ikinci ve üçüncü yoldur zaten bunlardan hemen sonra bu cümle geliyor ve devamındaki paragraflarda üstad birinci yolu ispatlıyor (çünkü zaten ikinci ve üçüncü yol bedihidir).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Ve madem ölüm, ehl-i iman hakkında idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrildiği, hakikat-i Kur’âniye ile gösterilmiş; ve ehl-i dalâlet ve sefahet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir idam-ı ebedîdir, bütün mahbubâtından ve mevcudattan bir firâk-ı lâyezâlîdir". Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Sözün İkinci Makamının haşiyesidir. "...ehl-i dalâlet ve sefahet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir idam-ı ebedîdir" ifadesinden gözle görünen şıklardan birisi üçüncü yoldur (idam-ı ebedi).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz diye kemâl-i metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip dalâlet hesabına mahkûm edenleri, sizi bu mecliste gördüğümüz gibi, idam-ı ebedî ile ve haps-i münferitle mahkûm ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz, onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz". 12 Şuâ. Burada "sizi bu mecliste gördüğümüz gibi,... haps-i münferit (ikinci şık) ve idam-ı ebedî (üçüncü şık) cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz" denilmiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...