"Halbuki vücud sahasında mahal ve makam, yalnız ve yalnız Vâcib-ül Ehad'a mahsustur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yani hakiki varlık ancak Allah’ın varlığıdır. Allah birdir ve varlığı vâcibdir. Ezelîdir, ebedîdir, varlığı zatındandır ve olmaması muhaldir. Diğer bütün varlıklar O’nun var etmesiyle var olmuşlardır. Bunların tamamı mümkin grubuna girer. Yani, sonradan yaratılmışlardır, fanidirler, varlıkları kendilerinden değil, Allah’ın yaratmasıyladır, olup olmamaları müsavidir.

Mutlak mânada varlık denildi mi “vacib vücud” akla gelir. Hakiki varlık Allah’ın vacib olan varlığıdır. Başkaları hakiki mânada var değillerdir. Onlar Allah’ın var etmesiyle var olmuşlar ve O’nun varlığına ayna olmuşlardır.

Üstadımızın On Altıncı Söz’deki güneş misalini bu konuya da tatbik edersek, güneşe karşı tutulan bütün aynalardaki ışık güneşten gelmektedir. Tek ışık sahibi güneştir, aynalar ona şerik olamazlar, zira onların ışığı kendilerinden değil güneştendir.

Bütün varlık âlemi, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin tecellileriyle mevcut özelliklerine kavuşmuşlardır. Hâlık isminin tecellisiyle yaratılmışlar, Rezzak isminin tecellisiyle rızıklanmışlar, Musavvir ismiyle suret kazanmış, Müzeyyin ismiyle bezenmişlerdir.

Üstad Hazretleri, Vahdetü’l-Vücudu anlatırken. “Vacibü’l-Vücud’un vücuduna nisbeten, başka şeylere vücud denilmemeli. Onlar vücud ismine layık değiller.”(1) sözünü de nakleder. Yani, vacib vücud yanında mümkin vücudlara vücud denilmemeli; aynalardaki tecellilere hakiki mânasıyla ışık denilmemesi gibi...

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

gechici

Son paragrafta ustad soylemis gibi olmus, orda Muhyiddin Ibn-i Arabi gibi zatlar demisler diye naklediyor. Bkz. 

Yani,“Vücud-u Vâcib’e nisbeten başka şeylere vücut denilmemeli; onlar vücut ünvanına lâyık değillerdir” diye hükmetmişler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İkazınız için teşekkür ederiz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...