Haşir ve ahiret kelimeleri farklı manalara mı geliyor; nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşir, bütün insanların yeniden yaratılarak mahşer meydanında toplanmaları hâdisesidir. Ahiret ise, haşirle başlayan ebedî hayatın ismidir.

Her insan, bu fani dünya hayatından sonra, dünya ile ahiret arasında bir köprü olan berzah hayatına geçecek ve ba’s (yeniden dirilme) hâdisesiyle yeni bir beden giyerek mahşere çıkacak ve böylece yeni ve ebedî bir hayata başlamış olacaklar.

"Mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, Cehennem ve Cehennem'in maddeleri bir tarafa, Cennet ve Cennet'in mevadd-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder." (Sözler 29.söz 2.maksat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...