Block title
Block content

Kabre girmek için üç yol hakkında: "Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor..." denilen iki şık hangisidir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedihidir denilen iki şık: Birinci ve Üçüncü yollardır. Zira bütün semavi kitaplar insanın, ölümden sonra ya mükafat veya mücazata maruz kalacağını haber veriyorlar. Yani ya cennete veya cehennem gidilecektir.

Ancak üçüncü bir yol ise; (Yani ikincisi) Yine ebedi cehenneme giden ve fakat, ahiretin varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inananlar için olacaktır...

Soruda geçen ilgili yer için tıklayınız:

Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Editor (editor)

Üçüncü yola gidenler için Üstadımız'ın idam-ı ebedi tabirini kullanması ve ahirete iman etmesini dikkate alarak şunları söyleyebilliriz: Mutlak kafirler, ahireti inkâr ettikleri için, cehenneme gitselerde zanlarının bir gereği olarak her zaman yok olup gidecekleri azabını çekeceklerdir. Ancak sağlam ve doğru bir imanı olmadığı halde, ahiretin varlığını ve ruhun ölümsüzlüğünü düşünenler için, zanlarının gereği olarak ebedi yok olmak gibi bir azaba maruz kalmayacaklardır.
Keza Şualar'da geçen şu ifadeler de bu manayı teyid etmektedir:
"Ehl-i İmân ve tâat için hüsn-ü hâtime şartıyla ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimalle;
sefahet ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedî (âhirete inanmayanlara)
veya daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimalle kat'î haber veren..." (1)
(1) bk. Şualar, On Birinci Şua İkinci Mes'ele.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami

13. Sözün 2. Makamını Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ders olarak okuyor ve soru sorulan meseleyi açıklıyor:
TIKLAYINIZ

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...