Block title
Block content

Katre'de Geçen, Birinci Kelam ile Dördüncü Kelamın Farkı Nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" Birinci kelâm: اِنِّى لَسْتُ مَالِكِى Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir. Fakat kendime mâlik nazarıyla bakıyorum ki, Mâlik-i Hakikînin sıfâtını ve sıfatların bir derece mâhiyetini ve hududunu bileyim. Evet, mevhum, mütenahi hududumla Mâlik-i Hakikînin sıfatlarının bir cihette gayr-ı mütenahi hududunu bildim.

Dördüncü Kelâm: (Ene) ile tâbir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki, bu ene, Cenab-ı Hakkın sıfâtını, şuûnatını bilmek için bir santral ve bir vahid-i kıyasîdir."
(1)

Birinci kelamda
, esas nazara verilen insanın kendisine malik olamayışıdır. Peki niçin kendimize malik gibi nazar ediyoruz? Şeklindeki muhtemel bir soruya, dolayısıyla cevap verilmektedir. Dolayısıyla değinilen bu konu, Dördüncü kelamın esas konusuyla paralellik arz etmektedir. Bu ise kimi zaman iltibasa sebep olabiliyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...