"Yedi kebairi terk etmek." Burayla alakalı bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Helak edici olan yedi şeyden sakınınız!” Sahabeler:

“Ya Resulallah, bu yedi şey nedir?” diye sordular. Resulullah (sav.) şöyle buyurdu:

“Allah’a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanın hücumu sırasında harpten kaçmak, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak.”

İbn-i Ömer (r.a.)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Büyük günahlar dokuzdur: Allah’a ortak koşmak, mü’min kimseyi öldürmek, namuslu kadına iftira etmek, harpten kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, sihir yapmak, ana babaya isyan etmek, Beyt-i Haram’da günah işlemek.”

Büyük günahların tarifi hakkında âlimler farklı izahlar yapmışlardır. Bazılarını bu makamda nakledelim:

İmam Vahidî der ki:

“En doğru görüşe göre, büyük günahların herkesin anlayabileceği şekilde net bir tarifi yoktur. Böyle olsaydı, insanlar küçük günahları mübah görerek onlara dalarlardı. Lakin Allah Teâlâ, kullar büyük günahlardan sakınma ümidiyle bütün günahlardan kaçınmaya gayret etsinler diye büyük günahları gizlemiştir.”

İbn-i Abbas der ki: “Kulun devam ettiği her günah, küçük de olsa büyüktür. Tövbe ettiği günah ise, ne kadar büyük de olsa büyük değildir.”

İmam Gazali şöyle der:

“Küçük günahlar ile büyük günahlar arasındaki farkı inkâr etmek uygun olmaz. Çünkü bu fark, şeriatın kaynaklarından anlaşılmıştır. Evet, bir günaha, iki değişik itibarla küçük ya da büyük denilebilir. Zira günahlar; şahıslar, yerler, hâller ve vakitler itibariyle farklılık kazanır. Meselâ, Harem bölgesinin dışında küçük günahlar, orada büyük günahtır."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...