Otuz Birinci Söz'de geçen; "Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir." hadisini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Esirden yapılmış, elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyâlât-ı lâtifenin medarı olmuş ve hadiste اَلسَّمَاۤءُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ [“Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir.” (Tirmizi, Tefsîru Sûreti’l-Hadîd: 1; Müsned, 2:370)] işaretiyle seyyârât ve nücumun harekâtına müsait olmuş ve Samanyolu denilen mecerretü’s-semâdan, tâ en yakın seyyareye kadar, muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semânın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder."(1)

Uçsuz bucaksız olan gökyüzü âdeta dipsiz bir deniz görünümünde ve bu semavatın alt kısımları yani bize yakın olan kısımları da bulutlarla ve gözle görmediğimiz esir vs. maddelerle dalgalı bir kıvam almıştır.

Cenab-ı Hak her tarafta kendi sanat eserlerini teşhir ettiği gibi gökyüzü de onun yazar bozar bir tahtası görünümünde. Rabbimiz bazen semavatı çeşit çeşit bulularla kaplatmakta; bazen de bir emirle bu mahluklar yerlerine gitmektedir.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

 Üçüncü Mukaddeme: 
   Madde-i esîriyenin yine esîr olarak kalmak şartıyla, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevi'leri vardır.
Buhar ile su ve buzun teşekkülatları gibi.
   Dördüncü Mukaddeme: 
   Ecram-ı ulviyeye dikkat edilirse, tabakaları arasında muhalefet görünür.
Evet yeni teşekküle ve in'ikada başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret Kehkeşan ile anılan tabaka-i esîriye, sabit yıldızların tabakasına muhaliftir.
Bu da manzume-i şemsiyenin tabakasına ve hâkeza yedi tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar vardır.
   Beşinci Mukaddeme: 
   Araştırmalar neticesinde sabit olmuştur ki: Bir maddede teşkil, tanzim, tesviyeler vaki' olursa, birbirine muhalif tabakalar husule gelir.
Bir madenden kül, kömür, elmas meydana gelir; ateşten alev, duman husule gelir.
Müvellidülma ile müvellidülhumuzanın imtizacından su, buz, buhar tevellüd eder.

(Seb’-a Semavat)
İşarat-ül İ'caz

Bu kısım ve aşağıdaki video ile konu daha iyi anlaşılıyor .

https://youtu.be/wvJAgrUBF4w

Video da farklı şiddette akım verildiğinde temsili esir hükmünde olan tuz tanecikleri farklı şekillere bürünüyorlar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...