"Dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek." cümlesini izah ederek, varsa ilgili ayet ve hadisleri paylaşır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların en büyük keyiflerinden birisi de eski macera ve hatıralarını dost ve arkadaşları ile zikretmektir. Aynı macerayı paylaşmış iki kişi yıllar sonra bir araya geldiklerinde, başlarından geçmiş o macerayı güzel bir dost meclisinde zikretmeleri büyük bir lezzet ve keyif verir.

Cennet ehli de dünyada yaşadıkları maceraları cennette birbirlerine anlatacaklar ve bundan büyük bir keyif ve lezzet alacaklar. Böyle büyük bir lezzet ve keyiften cennette mahrum kalmak, cennetin yaratılış ve mizacına uygun düşmez.

Çünkü birçok ayet ve hadiste cennete her türlü zevk ve keyfin verileceği ifade edilmektedir.

Cenâb-ı Hak hadis-i kudside, cennet ve cennet ehli için şöyle buyuruyor:

Ben salih kullarım için öyle şeyler hazırladım ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan kalbinden geçmiştir!(1)

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

Amellerine karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükâfatların saklandığını kimse bilmez. (Secde, 32/17)

Bu mevzuda hadislerde verilen örneklerden bir kısmı şöyledir:

Bir adam Rasûlullah’a (asm): “Cennette at var mı?” diye sordu. Efendimiz (asm) de:

“Allah Teala seni Cennet’e koyduğu takdirde, kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır.” buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de:

“Cennette deve var mı?” diye sordu. Ama buna Efendimiz (asm) öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular:

“Eğer Allah seni Cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.” (2)

Hadiste bildirilen “canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey” bizim dünyadaki ufkumuzla, hayal gücümüzle sınırlı değildir.

Kur'an'da Allah Teala, bu nimetlerin zenginliğine dikkat çekmiştir:

“... orada nefislerin arzu ettiği / canların çekeceği ve gözlerin lezzet (zevk) alacağı her şey vardır. Ve siz orada ebedi olarak kalacaksınız. (Zuhruf, 43/71)

Bu mevzuyla ilgili diğer ayetler ise şöyledir:

“...ve size orada nefislerinizin hoşlanacağı / canınızın çektiği var, hem size orada ne isterseniz (her şey) var. (Fussılet, 41/31)

“... Onlar canlarının arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar. (Enbiya, 21/102)

Dipnotlar:

(1) bk. Buharî, Sahih, Hadis no: 8498.
(2) bk.
Tirmizî, Sünen, Cennet, 11, Hadis no: 2546.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

ilyas94557

Cennet'te ( ﻋَﻠَﻰ ﺳُﺮُﺭٍ ﻣُﺘَﻘَﺎﺑِﻠِﻴﻦَ (15:47/ 37:44 ile tabir edilenkarşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette, dünya maceralarını ve kadîm olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde; firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbablarıyla görüştüreceği, Kur'anın nassıyla sabittir.
Sözler - 648

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...