"Onların makamları ayrı ayrı da olsa, yine o mes'ud âileye sâfî olarak lezzet-i sohbeti Cennete lâyık bir hüsn-ü muâşeret sûretinde dâr-ı bekâda ebedî mülâkât ile ihsan eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü İşaret: Vâlideyn ve evlâda muhabbet-i meşrûanın neticesi, nass-ı Kur'ân ile Cenâb-ı Erhamü'r-Râhimîn, onların makamları ayrı ayrı da olsa, yine o mes'ud âileye sâfî olarak lezzet-i sohbeti Cennete lâyık bir hüsn-ü muâşeret sûretinde dâr-ı bekâda ebedî mülâkât ile ihsan eder. Ve on beş yaşına girmeden, yani, hadd-i bülûğa vâsıl olmadan vefât eden çocuklar, وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ile tâbir edilen Cennet çocukları şeklinde ve Cennete lâyık bir tarzda, gayet süslü, sevimli bir sûrette onları Cennette dahi peder ve vâlidelerinin kucaklarına verir, veledperverlik hislerini memnun eder, ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zîrâ çocuklar sinn-i teklife girmediklerinden, ebedî sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı Cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veledperverlik, yani, çocuklarını sevip okşamak zevki, Cennet tenâsül yeri olmadığından, Cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu sûrette, o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte, kable'l-bülûğ evlâdı vefât edenlere müjde!"(1)

Bir Mümin, Allah namına ve Allah hesabına anne ve babasını ya da çocuğunu severse, Allah bu meşru ve güzel sevginin meyvesini ahirette ebedi bir aile şeklinde ihsan ve ikram edecek. Yani dünyadaki bu güzel aile ortamı ahiret hayatında da, üstelik ebedi ve daha mükemmel bir şekilde devam edeceğini ayet müjdeliyor.

İnsanın sorumluluk yaşı on beştir. On beş yaşından önce ölen çocukların hepsi ehli cennettir. Anne ve babasının inanç ve dini ne olursa olsun fark etmez, bütün çocuklar cennetliktir. Bu çocuklar cennette yine anne ve babalarının çocukları olacaklar, şayet anne ve babası cennet ehli değilse, başka cennet ehlinin sevimli ve nazlı çocukları olacaklar.

Eski müfessirlerin ifadesi olan "cennette doğum olmayacağı için çocuk da olmayacak" fikrini Üstad Hazretleri kabul etmeyip, cennette de çocuk sevgisi ve lezzetinin bulunacağını ve bunun da bu suretle temin edileceğine işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...