Ene neden tehlikelidir ve neden ona itimat edilmez?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bizdeki ene yani benlik hissi, hakiki değil nispi ve itibaridir. Bu sebeple Allah ile mukayese edilmesi hakikat noktasında değil itibari ve nispi bir noktadadır. Bizim diye sahiplendiğimiz cüzi kudret, ilim, mülk gibi şeyler haddizatında Allah’ındır. Biz sadece kıyas yapabilmek için mecazi bir şekilde bizim diye hissediyoruz.

İnsandaki görme, işitme, hissetme, kuvvet gibi şeyler hakikidir, ama Allah’ın isim ve sıfatlarının birer işleri birer tecellileridir. Bizim bunları farazi ve hayali bir surette sahiplenmemiz ise Allah’ın sonsuz sıfatlarını kıyas ile idrak etmek içindir. Yoksa insan bu cüzi hakiki fiiller noktasından da tam bir teslimiyet ve cebir içindedir. Yani bunlara hakiki anlamda sahip ve malik değildir. İnsanın buradaki tek sorumluluğu Allah’ın sonsuz sıfatlarını kavramak için farazi bir temellük yapmasıdır. Şayet bu temellük yani sahiplenme felsefenin tesiri ile hakiki bir surete dönerse, yani kul kendini gerçek malik sayarsa, işte mesuliyet orada başlar.

İnsan ene noktasında ince bir çizginin üstünde gidiyor. Sağa kayarsa hakka gider, sola kayarsa batıla sapar.

İnsan felsefeden aldığı var olma dersi ile farazi ve hayali olan benlik hissine vücut rengi verirse, Firavun olmaya kadar giderken; aynı farazi ve hayali benliğini Allah’ın isim ve sıfatlarında kullanırsa bu kez de salih ve aziz bir kul olur. İnsandaki iman ve hidayet artıkça, ene denilen sahiplenme duygusu incelir, altında Allah’ın isim ve sıfatları tebarüz etmeye başlar.

Aynı ene küfür ya da gafletten gelen ülfet perdesi ile kalınlaşır, altında hakiki anlamda iş gören ve işleyen isimler görünmemeye başlar ve insan kendi kendinin sahibi olduğunu zannetmeye başlar ve en sonunda da müstakil bir İlah olduğu vehmine kapılır. Nasıl afaki alem olan kainattaki tabiata materyalistler ilah diyorlarsa, aynı şekilde enfüsi alem olan eneye de materyalistler aynı ilah diyorlar. Yani tabiat onların nazarında makro ilah iken, benlik ve ene de mikro ilah oluyor. Tabiatı küçültsen ene olur, eneyi büyütsen tabiat olur.

Ene ve tabiata felsefe gözlüğü ile bakılırsa ve öyle de kabul edilirse o ene ve tabiat mevhum ve itibari bir şey iken, gerçek ve sabit bir şey telakki edilir demektir. Hakikatte ene ve tabiat öyle olmasa bile, maddeci filozofun sübjektif aleminde öyle gibi algılanıyor maalesef. Bu da enenin ne kadar tehlikeli ve güvensiz bir araç olduğunu gösteriyor. Bu yüzden mümin asla benlik hissine itimat etmemelidir. Benliğine itimat edenlerin sonu Firavunluk iken, ondan korkup hakka yönlenlerin sonu hidayet ve rahmettir. Bu yüzden eneye itimat edilmez ve edilmemelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...