ENE, Risalelerde bir elife veya ince bir tele benzetiliyor. Bu ifade ile ene zayıflasın, bir çizgi kadar kalsın mı, yoksa sıfırlansın mı demek isteniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

El fenerinin kırılmasına iki yönle bakabiliriz.

Birincisi; ene ve benliğin en büyük misyon ve hedefi, Allah’ın sonsuz ve mutlak sıfatlarını kavratmak, misali ve itibari de olsa o sıfatlara bir mikyas olmaktır. Bu hedef ve misyonunu layık ile yerine getirdikten sonra, insanın manevi aleminden çekilip sahayı tamamen Allah’ın Rububiyet ve Uluhiyetine tevdi etmesi gerekir. İşte mutlak acizlik ve fakirlik makamı budur. Yani insan, Allah’ın isim ve sıfatlarını idrak ettikten sonra, o isim ve sıfatların mutlak hakimiyetine intikal edip vehmi ve itibari benliğini de terk ederek, o isim ve sıfatlarda tam fena bulması gerekir ki, manevi kemalata ulaşmış olsun.

İkinci olarak; kırmaktan maksat; enenin hayır ve iman hesabına çalıştırılmasıdır. Yani ene, hayır ve iman hesabına çalışıp en nihayetinde de maksat hasıl olduktan sonra itibari olan varlığını, hakiki olan Allah’ın varlığına feda ediyorsa, bu kırmak oluyor. Birincisinden farkı; ene burada tam manası ile buharlaşmasa da yine hayra ve imana hizmet noktasından kırılmış demektir. Kırmak tabiri ille de tam manası ile fena bulmak manasına gelmez.

Nefis eneden daha genel ve kuşatıcı bir kavram olduğu için, nefsi tam manası ile ıslah eden, eneyi de ıslah etmiş demekte bir sakınca yoktur. Nefis ene değildir; ama ene nefistendir, bu sebeple bütünde cari olan cüzde de cari olur. Nefsin tam ıslahı; bütün aksamının ıslahını iktiza ediyor zaten.

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

- Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat.

- a.g.e. Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas İknci Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

sami

30. Sözün başında "Ene ve zerreden ibaret bir "elif" bir "nokta"dır, denmektedir. Ene elife, Zerre noktaya benzetilmiş. Zerreler maddi mahiyet olarak noktaya benzerler. Ene de mahiyet itibariyle bir çizgi bir tel olan elife benziyor olabilir veya aslında enenin Hendese'deki farazi ve mevhum hatlar gibi çok ince mevhum bir hat olduğunu ifham etmek için kullanılan bir teşbihtir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...